LEGISLATÍVNA A INŽINIERSKA ČINNOSŤ

REALIZAČNÁ ČINNOSŤ

VIRTUÁLNE PREHLIADKY (VIZUALIZÁCIE)

MY SME JUPROKIPRO

JuproKipro bolo založené v roku 1992 ako združenie JuPro a KiPro bývalými pracovníkmi štátneho projektového ústavu spojov SPOJPROJEKT. Združenie postupne expandovalo. Vďaka tomu sa rozšírilo o ďalších členov.

Ku projektovej činnosti časom pribudli všetky činnosti potrebné na kompletnú realizáciu a dokončenie telekomunikačnej a energetickej stavby. V roku 2007 sa združenie transformovalo na spoločnosť JUPROKIPRO spol. s r. o.

NAŠA ČINNOSŤ

PROJEKTY V TELEKOMUNIKÁCIÁCH

Naša firma komplexne projektuje a realizuje mikrovlnné smerové spoje, rádiové siete, optické (FTTH) aj metalické prístupové siete a energetické stavby (FVE).

LEGISLATÍVNA A INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Zastupujeme klientov pred orgánmi štátnej správy. V rámci legislatívnej činnosti za vás vybavíme všetky potrebné povolenia a dokumenty, napríklad územné rozhodnutia, stavebné povolenia, ohlásenia drobnej stavby, kolaudácie a iné.

REALIZAČNÁ ČINNOSŤ

Súčasťou našej firmy je montážna skupina, ktorá disponuje potrebným vybavením a meracími prístrojmi pre montáž technologických zariadení. Od roku 1992 sme zrealizovali viac ako tisíc stavieb rôzneho rozsahu.

VIRTUÁLNE PREHLIADKY (VIZUALIZÁCIE)

V spoločnosti JUPROKIPRO spol. s r. o. realizujeme aj virtuálne prehliadky. Tieto sférické 360° fotografie môžete podľa potreby priblížiť alebo ovládať natáčaním do všetkých smerov, čo umožní reálne zobrazenie miesta.


VIAC O VIRTUÁLNYCH PREHLIADKACHPROJEKTY, KTORÉ VYTVÁRAME


Prieskum / Podklady / Návrhy / Riešenia / 3D zobrazenia stavieb / Mapy pokrytia / Terénne rezy

ZÁKLADŇOVÉ VYSIELAČE

Vysielače pre mobilných operátorov Rádiové a televízne vysielače Rádiostanice Mapy pokrytia

OPTICKÉ PRISTUPOVÉ SIETE

Líniové stavby Návrh architektúry optickej siete, vrátane návrhov prvkov siete FTTX Realizačná projektová dokumentácia

OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE A STATICKÉ POSUDKY

Projekty oceľových konštrukcií Projekty stožiarov Statické posudky stožiarov a objektov
Metalické prístupové siete Základňový vysielač pre telekomunikácie Optická prístupová sieť Oceľová konštrukcia telekomunikačného vysielača Mikrovlnné smerové spoje Metalické prístupové siete Silnoprúd a slaboprúd

MIKROVLNNÉ SMEROVÉ SPOJE

Overenie viditeľnosti Terénne rezy Návrh siete Projekt

METALICKÉ PRÍSTUPOVÉ SIETE

Líniové stavby Realizačná dokumentácia Štruktúrovaná kabeláž

SILNOPRÚD A SLABOPRÚD

Projekty NN (nízkonapäťových) prípojok Elektroinštalácie

OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE
Realizujeme výstavbu stožiarov a konštrukcií pre základňové stanice a telekomunikačné technológie.

STAVEBNÉ PRÁCE
Realizujeme výkopové práce, montáž a osádzanie oceľových konštrukcií. Riadime koordináciu stavby.

MONTÁŽ TECHNOLÓGIE
Realizujeme montáž technológie a s tým spojené výškové práce.

REALIZAČNÁ ČINNOSŤ

Všetky činnosti riešime komplexne podľa potreby vlastnými alebo subdodávateľskými kapacitami. Zabezpečujeme stavebný dozor, časovú a technologickú koordináciu jednotlivých činností. Zabezpečujeme aj legislatívne ukončenie realizovanej stavby.

Prezrite si galériu, v ktorej nájdete proces realizácie aj nami uskutočnené projekty a stavby.

Galéria

PRACUJEME PRE TÝCHTO KLIENTOV


SPOJTE SA S NAMI, ABY BOLI VAŠI KLIENTI V SPOJENÍ.

GALÉRIA


Všetko
Zrealizované stavby
Výstavba
3D výkresy
Mapy pokrytia
Terénne rezy
Video
Konštrukcie na cementárni
Oceľová plošina na nádstavbe
Oceľová plošina s anténami
TV vysielač Kamzík
Priehradový stožiarik na nádstavbe
Mapa tieňov
Výpočet pokrytia signálom
Antény na plochej streche

Načítať viac fotografií

PRIDAJTE SA K NÁM


Obsadzujeme pozíciu obchodník pre virtuálne prehliadky, ktorej náplňou práce je komunikácia so zákazníkom, prezentácia virtuálnej reality a uzatváranie obchodov.

×