LEGISLATÍVNA A INŽINIERSKA ČINNOSŤ

REALIZAČNÁ ČINNOSŤ

VIRTUÁLNE PREHLIADKY (VIZUALIZÁCIE)

MY SME JUPROKIPRO

JuproKipro bolo založené v roku 1992 ako združenie JuPro a KiPro bývalými pracovníkmi štátneho projektového ústavu spojov SPOJPROJEKT. Združenie postupne expandovalo. Vďaka tomu sa rozšírilo o ďalších členov.

Ku projektovej činnosti časom pribudli všetky činnosti potrebné na kompletnú realizáciu a dokončenie telekomunikačnej a energetickej stavby. V roku 2007 sa združenie transformovalo na spoločnosť JUPROKIPRO spol. s r. o.

NAŠA ČINNOSŤ

PROJEKTY V TELEKOMUNIKÁCIÁCH

Naša firma komplexne projektuje a realizuje mikrovlnné smerové spoje, rádiové siete, optické (FTTH) aj metalické prístupové siete a energetické stavby (FVE).

LEGISLATÍVNA A INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Zastupujeme klientov pred orgánmi štátnej správy. V rámci legislatívnej činnosti za vás vybavíme všetky potrebné povolenia a dokumenty, napríklad územné rozhodnutia, stavebné povolenia, ohlásenia drobnej stavby, kolaudácie a iné.

REALIZAČNÁ ČINNOSŤ

Súčasťou našej firmy je montážna skupina, ktorá disponuje potrebným vybavením a meracími prístrojmi pre montáž technologických zariadení. Od roku 1992 sme zrealizovali viac ako tisíc stavieb rôzneho rozsahu.

VIRTUÁLNE PREHLIADKY (VIZUALIZÁCIE)

V spoločnosti JUPROKIPRO spol. s r. o. realizujeme aj virtuálne prehliadky. Tieto sférické 360° fotografie môžete podľa potreby priblížiť alebo ovládať natáčaním do všetkých smerov, čo umožní reálne zobrazenie miesta.


VIAC O VIRTUÁLNYCH PREHLIADKACHPROJEKTY, KTORÉ VYTVÁRAME


Prieskum / Podklady / Návrhy / Riešenia / 3D zobrazenia stavieb / Mapy pokrytia / Terénne rezy

ZÁKLADŇOVÉ VYSIELAČE

Vysielače pre mobilných operátorov Rádiové a televízne vysielače Rádiostanice Mapy pokrytia

OPTICKÉ PRISTUPOVÉ SIETE

Líniové stavby Návrh architektúry optickej siete, vrátane návrhov prvkov siete FTTX Realizačná projektová dokumentácia

OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE A STATICKÉ POSUDKY

Projekty oceľových konštrukcií Projekty stožiarov Statické posudky stožiarov a objektov
Metalické prístupové siete Základňový vysielač pre telekomunikácie Optická prístupová sieť Oceľová konštrukcia telekomunikačného vysielača Mikrovlnné smerové spoje Metalické prístupové siete Silnoprúd a slaboprúd

MIKROVLNNÉ SMEROVÉ SPOJE

Overenie viditeľnosti Terénne rezy Návrh siete Projekt

METALICKÉ PRÍSTUPOVÉ SIETE

Líniové stavby Realizačná dokumentácia Štruktúrovaná kabeláž

SILNOPRÚD A SLABOPRÚD

Projekty NN (nízkonapäťových) prípojok Elektroinštalácie

OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE
Realizujeme výstavbu stožiarov a konštrukcií pre základňové stanice a telekomunikačné technológie.

STAVEBNÉ PRÁCE
Realizujeme výkopové práce, montáž a osádzanie oceľových konštrukcií. Riadime koordináciu stavby.

MONTÁŽ TECHNOLÓGIE
Realizujeme montáž technológie a s tým spojené výškové práce.

REALIZAČNÁ ČINNOSŤ

Všetky činnosti riešime komplexne podľa potreby vlastnými alebo subdodávateľskými kapacitami. Zabezpečujeme stavebný dozor, časovú a technologickú koordináciu jednotlivých činností. Zabezpečujeme aj legislatívne ukončenie realizovanej stavby.

Prezrite si galériu, v ktorej nájdete proces realizácie aj nami uskutočnené projekty a stavby.

Galéria

PRACUJEME PRE TÝCHTO KLIENTOV


SPOJTE SA S NAMI, ABY BOLI VAŠI KLIENTI V SPOJENÍ.

GALÉRIA


Všetko
Zrealizované stavby
Výstavba
3D výkresy
Mapy pokrytia
Terénne rezy
Video
Konštrukcie na cementárni
Oceľová plošina na nádstavbe
Oceľová plošina s anténami
TV vysielač Kamzík
Priehradový stožiarik na nádstavbe
Mapa tieňov
Výpočet pokrytia signálom
Antény na plochej streche
Pasívne relé
Anténny nosič na plochej streche
Antény na stožiari osvetlenia
Rôzne konštrukcie
TV vysielač Nad Oborou
Priehradový stožiar
Detail stožiara
Námraza na stožiari
Uchytenie káblov
Káblová trasa
MW antény
Antény na Chopku
Vrchol stožiara
Antény na obchodnom centre
Inštalácia oceľových konštrukcií
Realizácia energetickej prípojky
Montáž stožiara
Osádzanie technologického kontajnera
Betónový základ pre stožiar
Inštalácia konštrukcií na vodojem
Terénny rez

PRIDAJTE SA K NÁM


Obsadzujeme pozíciu obchodník pre virtuálne prehliadky, ktorej náplňou práce je komunikácia so zákazníkom, prezentácia virtuálnej reality a uzatváranie obchodov.